Gemi Sp. z o.o. jest spółką handlową.


Plan połączenia

REGON: 271441406
NIP: 6340127375
KRS: 0000016762

Siedziba firmy: ul. Cieszyńska 23G, 43-170 Łaziska Górne, Polska